top of page

Vizualizarea unei ecuații

Imaginea grafică a ecuației cos(cosx)=sin(sinx) folosind Desmos.


Puteți lăsa în comentarii o soluție algebrică. Succes!

36 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page