top of page

PROTECȚIA DATELOR

 

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum si ale Legii nr. 190/2018 privind masurile de  aplicare a acestui Regulament (denumit in continuare „GDPR”) este aplicabil in toate statele membre ale Uniunii Europene.

Scopul prezentului regulament este de a asigura faptul ca drepturile si libertatile civile ale fiecarei persoane, in special dreptul la viata privata, sunt respectate in timpul procesarii automate a datelor cu caracter personal, indiferent de nationalitatea sau locul de resedinta, in toate domeniile serviciilor furnizate de companie.

 

Numele operatorului de date

Nume: MIRUNDE EDUCATION SRL

Telefon:+40765244079

Adresa de e-mail: office@qbmath.com

 

Domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal

In timpul inregistrarii pe site – ul companiei qbmath.com, utilizatorii trebuie sa furnizeze urmatoarele date cu caracter personal: numele, adresa de e-mail. Accesul la profilul Facebook sau Google poate fi de asemenea furnizat, dar nu este obligatoriu.

 

Scopul si temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal

Operatorul de date gestioneaza datele cu caracter personal numai in scopul de a permite persoanelor vizate sa solicite informatii referitoare la serviciile de formare profesionala pentru adulti introduse pe site-ul qbmath.com

Operatorul de date sau persoana careia ii sunt transmise aceste date poate stoca urmatoarele date cu caracter personal:

- adresa de e-mail trimisa in timpul inregistrarii pentru pastrarea contactului;

- numele si numele persoanei vizate si parola pentru identificarea persoanei vizate la site.

 

Baza legala a prelucrarii datelor este consimtamantul expres al persoanei vizate, pe care il furnizeaza prin acceptarea expresa a prezentului regulament si a Conditiilor generale de utilizare la transmiterea datelor pe site-ul qbmath.com

Operatorul de date gestioneaza numai datele personale care sunt necesare pentru realizarea scopului de prelucrare a datelor si care sunt adecvate pentru realizarea acestui scop. Operatorul de date gestioneaza datele cu caracter personal numai atata timp cat exista scopul prelucrarii datelor, datele personale fiind distruse in situatia in care scopul inceteaza sa mai existe.

Furnizarea datelor pentru inregistrarea utilizatorilor este voluntara, persoanele vizate nu sunt obligate sa consimta la prelucrarea datelor, totusi, ele recunosc ca, prin faptul ca nu furnizeaza anumite date, serviciile relevante nu pot fi utilizate.

 

Prelucrarea datelor tehnice ale persoanei vizate

In timpul inregistrarii si in momentul vizionarii paginii, Mirunde Education SRL prelucreaza adresa IP a dispozitivului persoanei vizate, ora de incepere si de terminare a vizitei si, in unele cazuri - bazate pe setarile computerului - se inregistreaza tipul de browser si sistemul de operare. Aceste date sunt inregistrate intr-un fisier de jurnal si sunt utilizate numai in scopuri statistice, iar operatorul de date trebuie sa-l dezvaluie tertilor numai atunci cand este necesar, potrivit legislatiei in vigoare.

 

Transmiterea datelor cu caracter personal catre terti

Putem comunica date cu caracter personal unor terte parti in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor pe care le prestam sau pentru a beneficia de ajutorul unor specialisti in aducerea la indeplinire a unor obligatii care ne revin potrivit legislatiei specifice intr-un anumit domeniu.

Datele dumneavoastra pot fi transmise catre partenerii care ne asigura serviciile de marketing, administrare si intretinere website.

Acesti terti au, la randul lor, obligatii similare cu ale noastre in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, fie sunt la randul lor operatori de date cu caracter personal, fie sunt persoane imputernicite, care prelucreaza datele in numele nostru.

Ne asiguram in mod constant ca partenerii nostri prezinta garantii suficiente pentru punerea in aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal indeplineste toate cerintele legale.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmise catre terti si in urmatoarele situatii: (i) autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale asupra activitatii noastre, care ne solicita sa furnizam informatii, in virtutea obligatiilor legale; (ii) pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor noastre; (iii) terti achizitori, in masura in care activitatea noastra ar fi transferata (in totalitate sau partial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii.

 

Utilizarea datelor de catre operatorul de date

Operatorul de date utilizeaza datele furnizate de persoana vizata, in principal, pentru serviciile pe care le furnizeaza sau in cazurile prevazute de prezentul regulament.

Operatorul de date - sub rezerva consimtamantului expres al persoanei vizate - are dreptul sa trimita newslettere in legatura cu serviciile sale la adresa de e-mail pe care utilizatorul a utilizat-o la inregistrare. Persoana vizata ofera permisiunea administratorului de date de a plasa anunturi in partea de jos a newsletterelor sau a altor notificari prin e-mail. In fiecare buletin informativ, operatorul de date ofera si posibilitatea de a va dezabonata de la primirea acestora.

 

Transferul datelor cu caracter personal in afara Uniunii Europene

Nu transferam date cu caracter personal in afara Uniunii Europene, cu exceptia datelor colectate prin intermediul modulelor cookie.

 

Prelucrarea datelor copiilor sub varsta de 18 ani

Toate activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au cel putin 18 ani.

 

Drepturile persoanelor vizate, protejarea vietii private

In baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa (office@qbmath.com) va puteti exercita drepturile legale de care dispuneti in calitate de persoana vizata, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului  nr. 679/2016, respectiv:

 

  • Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului cu privire la faptul ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana in cauza si, in caz unui raspuns afirmativ, se va putea obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele respective.

  • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea Operatorului.

 

  • Dreptul la stergerea/eliminarea datelor ("dreptul de a fi uitat")semnifica dreptul persoanei vizate de a solicita sa fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana in cauza decide sa isi retraga consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana in cauza se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate de Operator, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana in cauza se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana in cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a  opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor apartinand persoanei vizate.

  • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul persoanei vizate de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, insa doar daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

  • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul utilizatorului site-ului de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al Operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul  de a se opune prelucrarii in orice moment.

  • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea Operatorului.

 

Operatorul de date nu isi asuma nicio raspundere pentru daunele rezultate din nerespectarea de catre persoanele vizate a datelor care le protejeaza in mod suficient, de exemplu, daca parola lor de conectare poate fi descifrata cu usurinta sau le dezvaluie tertilor.

 

Securitatea datelor

Operatorul de date trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a asigura securitatea datelor si trebuie sa se asigure ca acestea sunt protejate in mod corespunzator, in special impotriva accesului, modificarii, transmiterii, dezvaluirii, stergerii, distrugerii neautorizate sau distrugerii/deteriorarii accidentale.

 

Durata prelucrarii datelor

Prelucrarea datelor are un termen nelimitat, daca persoana vizata solicita stergerea inregistrarii, furnizorul de servicii o va sterge in termen de trei zile lucratoare.

Pentru un serviciu personalizat, Mirunde Education plaseaza un mic pachet de date (asa-numitele module cookie) pe dispozitivul utilizatorului. Scopul cookie-urilor este sa asigure ca site-ul ofera cel mai inalt nivel de servicii pentru a imbunatati experienta utilizatorilor. Utilizatorii pot sterge modulele cookie de pe dispozitivele lor sau isi pot seta browserele pentru a interzice utilizarea cookie-urilor. Prin interzicerea utilizarii cookie-urilor, utilizatorul recunoaste ca functionarea paginii web nu este completa.

 

Plangeri

In situatia in care se constata ca drepturile prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web:www.dataprotection.ro.

 

Termeni și condiții

1. INFORMAȚII DESPRE WEBSITE QBMATH.COM

Site-ul [www.qbmath.com] (în continuare, "Website") este proprietatea MIRUNDE EDUCATION S.R.L., cu sediul social în Str. Ion Mihalache 173D, Topoloveni, Argeș înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J3/718/02.06.2020, cod unic de înregistrare 42568503, capital social subscris și vărsat 250 lei, email office@qbmath.com

Orice referire la "noi" sau derivate ale acestui cuvânt în prezențul document reprezintă o referire la Mirunde Education S.R.L.

2. ACORDUL DE RESPECTARE A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Prin utilizarea Website-ului, vă exprimați acordul să respectați obligațiile detaliate mai jos (denumite în cele ce urmează „Termeni și Condiții”) menite să informeze utilizatorii asupra condițiilor de utilizare a Website-ului și asupra serviciilor și beneficiilor acordate precum și asupra obligațiilor ce incumbă utilizatorilor Website-ului.

Dacă nu sunteți de acord cu respectarea Termenilor și Condițiilor, trebuie să încetați folosirea Website-ului.

Informațiile regăsite pe Website pot suferi modificări sau actualizări, în astfel de cazuri utilizatorii vor fi notificați prin sistemele electronice asociate cu contul lor de utilizator. Utilizatorii se vor supune modificărilor / actualizărilor; de aceea, este recomandabil ca utilizatorii să verifice periodic notificările din partea Mirunde precum și această pagină, pentru a fi la curent cu noile modificări/actualizări.

3. DESCRIEREA SERVICIILOR 3.1. Prezentare generală

Înregistrarea pe Website permite înregistrarea la cursurile qbmath în mod gratuit sau după efectuarea unei subscripții.

3.2. Modalitatea de înscriere

Înscrierea pe site se face online gratuit, accesul la cursuri sau alte materiale și secțiuni ale site-ului, poate fi condiționat de achitarea unei subscripții sau cost per curs.

4. ÎNREGISTRARE

Pentru a putea accesa anumite secțiuni, utilizatorii trebuie să îşi creeze un cont pe Website. Materialele de pe site sunt destinate școlarilor de toate vârstele din ciclul pre-universitar iar înregistrarea ca utilizator se poate face atât de către părinți, cât și de către elevii înșiși.

Utilizatorii care au vârsta sub 14 ani și care vor să își creeze cont sunt rugati să citească Termenilor și Condițiile de funcționare ale Website-ului împreună cu părinții sau cu reprezentanții lor legali. De asemenea, este recomandat ca datele personale necesare în vederea creării contului să fie furnizate de către părinte sau tutore, pentru ca acesta să poată monitoriza ulterior întreaga activitate a copilului în cadrul contului respectiv – achiziționare de abonamente, testare, mesaje etc.

Întreaga responsabilitate pentru datele personale completate la crearea contului îi aparține utilizatorului, indiferent de identitatea și vârsta acestuia.

După crearea contului, utilizatorul va primi un mail de confirmare și va putea accesa contul pentru a iniția teste.

5. REGULI DE UTILIZARE A CONTURILOR

Acelaşi utilizator nu poate avea mai mult de un cont de utilizator.

Parola contului va fi păstrată drept confidenţială. Utilizatorul este răspunzător de confidenţialitatea propriei parole. Pentru sporirea siguranţei informatice, este recomandabil (dar nu obligatoriu) ca utilizatorii să-şi reseteze parola o dată la 3 luni.

Politicii de sancţionare a activităţii neconforme de la punctul 9 de mai jos.

Utilizatorul este obligat să ne notifice de urgenţă în cazul în care suspectează că persoane neautorizate i-au accesat contul. Notificările pot fi făcute la adresa de e-mail precizată la punctul 14 de mai jos. De asemenea, utilizatorul trebuie să se asigure că părăseşte contul în mod corespunzător la sfârşitul fiecărei sesiuni.

Este interzisă publicarea pe Website de materiale cu caracter pornografic, ofensator, limbaj vulgar, ce incită la violenţă, spam, viruşi, de materiale care promovează discriminarea pe orice motiv, care sunt publicate cu încălcarea obligaţiilor faţă de terţi (cum ar fi, de exemplu, o obligaţie de confidenţialitate), de materiale care promovează activităţi ilegale, care ameninţă, abuzează de sau invadează viaţa privată a altei persoane sau care cauzează enervarea, inconvenienţa sau anxietatea fără rost a acestei persoane, care sunt de natură a hărţui, supăra, alarma orice altă persoană, care pot fi folosite pentru a uzurpa identitatea unei alte persoane sau prin care reprezintă în mod greşit identitatea sau afilierea sa faţă de terţi, materiale care dau impresia că emană de la noi când nu este cazul etc.

Utilizatorilor le este interzis ca în mod intenţionat să introducă pe Website viruşi, troieni sau alte materiale informatice maliţioase. Utilizatorilor le este interzis să încerce să obţină acces neautorizat la Website, la serverul pe care e stocat Website-ul sau pe orice alt server, computer sau baza de date conectată cu Website-ul.

Accesul neautorizat pe Website, conturi sau serverele companiei ori închiriate acesteia, este considerat infracţiune şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Vom anunţa orice astfel de încălcare autorităţilor competente şi vom coopera cu autorităţile respective prin divulgarea identităţii persoanei în cauză. În cazul unei astfel de încălcări, drepturile de folosire a Website-ului vor înceta imediat.

6. ŞTERGEREA CONTURILOR

Titularul unui cont poate solicita oricând închiderea contului său precum şi ștergerea datelor asociate acestora.

Anularea abonamentului poate fi realizată de către utilizator, din „Contul meu”, „Setări abonamente”, „Renunț la abonament”.

6.1. Ştergerea la cerere a contului

Titularul unui cont poate solicita oricând închiderea contului său precum şi ștergerea datelor asociate acestora.

6.2. Ştergerea contului pe motiv de inactivitate

Un cont care nu a mai fost accesat timp de 12 luni este considerat un cont inactiv. Conturile se şterg automat în momentul în care au devenit inactive cu consecinţa pierderii abonamentului, precum și a istorucului testărilor acumulate în cont. Utilizatorul va primi o notificare prin e-mail cu 15 zile înainte de ştergerea contului.

6.3. Ştergerea contului ca sancţiune

Ne rezervăm dreptul de a inactiva şi de a şterge conturile utilizatorilor care încalcă prevederile acestui document, conform Politicii de sancţionare a activităţii neconforme de la punctul 9 de mai jos.

7. ACHIZIŢIONAREA DE ABONAMENTE 7.1. Informaţii generale

Înregistrarea prin crearea unui cont permite titularului contului achiziţionarea unui tip de ABONAMENT, gratuit sau cu plată.

Condițiile sunt prezentate pe paginile de abonare.

7.2. Preţ

Abonamentele au un plan tarifar diferențiat.

Prețurile lunare ale abonamentului pot suferi modificări, dar nu afectează contractele aflate în derulare.

7.3. Modalităţi de plată

Plata Abonamentelor poate fi făcută online, cu cardul de credit/debit Visa sau Mastercard. Plata se face, folosind butonul Cumpără. Daca întâmpinaţi orice erori la efectuarea plăţii în acest mod, vă rugăm să trimiteţi un print screen al acesteia la adresa office@qbmath.com. Plăţile online sunt procesate de compania Stripe.

Comisioanele pentru efectuarea acestor plăţi sunt stabilite de băncile la care utilizatorii au înregistrat cardul.

Facturile aferente plăţilor online vor putea fi consultate şi tipărite din contul din care au fost achiziţionate.

Abonamentele vor fi activate în contul de utilizator de îndată ce plata a fost efectuată.

7.5. Expirarea Abonamentelor

Abonamentele achiziţionate sunt valabile atâta timp cât un cont este activ.

8. DREPTUL DE A RENUNŢA LA ABONAMENT 8.1. Condiţiile exercitării dreptului de a renunţa la Abonament

Utilizatorii au dreptul de a renunţa la Abonamente oricând, fără nicio explicație, dezactivând plata recurentă din contul de client.

9. POLITICA DE SANCŢIONARE A ACTIVITĂŢILOR NECONFORME

În cazul în care luăm cunoştinţă de faptul că activitatea pe Website a unui utilizator încalcă politicile şi regulile de utilizare a Website-ului, inclusiv acest document ne rezervăm dreptul de a lua oricare din următoarele măsuri, la discreţia noastră: (i) transmiterea de avertismente şi notificări scrise, (ii) suspendarea contului respectivului utilizator, (iii) ştergerea contului respectivului utilizator, (iv) interzicerea accesului pe Website, (v) raportarea activităţii neconforme autorităţilor competente. Măsurile menţionate mai sus nu sunt limitative, ne rezervăm dreptul de a întreprinde orice altă acţiune considerăm necesară sau potrivită.

Faptul că activităţile neconforme pot fi sancţionate nu înseamnă că ne asumăm obligaţia de a monitoriza Website-ul în căutare de activităţi neconforme.

10. SUGESTII ŞI RECLAMAŢII

Suntem preocupaţi în permanenţă ca utilizatorii Website-ului nostru, părinţi şi elevi, să aibă o experienţă utilă şi plăcută. De aceea, vă stăm la dispoziţie pentru rezolvarea oricăror reclamaţii şi adresarea oricăror sugestii de îmbunătăţire a Website-ului.

Puteţi adresa sugestii şi reclamaţii în următoarele modalităţi:

a) online, prin transmiterea unui e-mail la adresa office@qbmath.com;

b) prin SMS la numărul 0765244079.

Vă vom răspunde în scris în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii informării de la dumneavoastră.

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Conţinutul Website-ului poate conţine erori sau inexactităţi. Nu ne asumăm nicio obligaţie ca acest conţinut să fie considerat lipsit de erori. De asemenea, conţinutul Website-ului poate fi neactualizat. Deşi facem eforturi să menţinem actualizat acest conţinut, nu ne asumăm nicio obligaţie, expresă sau implicită, că acest conţinut va fi actualizat sau menţinut la zi.

Nu garantăm că accesul la Website va fi continuu şi neîntrerupt din punct de vedere tehnic. Dacă Website-ul va fi indisponibil pentru remedierea unor defecţiuni tehnice, acest lucru va fi anunţat pe prima pagină a Website-ului. Putem suspenda, retrage, sau întrerupe Website-ul cu notificarea prealabilă a utilizatorilor înregistrati, prin e-mail, cu 15 zile înainte de producerea unui asemenea eveniment.

În cazul în care vom permite ca utilizatorii să genereze conţinut pe Website, nu ne asumăm nicio răspundere pentru acest conţinut. Utilizatorii acceptă şi îşi asumă faptul că ei sunt singurii răspunzători pentru exactitatea şi veridicitatea informaţiilor încărcate pe Website.

Pentru că nu ne implicăm şi nu putem fi implicaţi în relaţiile dintre utilizatori, în cazul în care există/va exista o dispută/ litigiu între unul sau mai mulţi utilizatori ai Website-ului, utilizatorii agreează şi acceptă ca Mirunde Education precum şi agenții, reprezentanţii legali şi angajaţii săi nu au nicio răspundere pentru orice creanţe, cereri şi daune (directe şi indirecte) de orice natură, cunoscute şi necunoscute sau potenţiale, rezultând din sau în orice fel conexate cu aceste dispute/litigii.

Utilizatorii înteleg şi sunt de acord că nici Mirunde Education SRL şi nici agenţii, reprezentanţii legali şi angajaţii săi nu pot fi făcuti răspunzători pentru pierderile directe şi indirecte sau de orice altă natură rezultate din:

a) Folosirea necorespunzătoare a serviciilor oferite de Website;

b) Imposibilitatea folosirii Website-ului;

c) Folosirea conţinutului Website-ului, în special fundamentarea unor decizii pe conţinutul Website-ului;

d) Atacurile unor viruşi, atacuri cibernetice de orice tip, care pot afecta echipamentul de lucru programele pentru calculator, datele sau orice alt material, datorate folosirii Website-ului sau descărcării conţinutului de pe Website sau de la un link la care Website-ul face trimitere.

În măsura în care, în baza prevederilor legale imperative, răspunderea Mirunde Education şi a agenților, reprezentanţilor legali şi angajaţilor săi nu poate fi eliminată, aceasta se va limita la valoarea produselor sau abonamentelor achiziţionate şi neutilizate de către utilizatorul în cauză.

12. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conţinutul paginilor Website-ului, incluzând, dar fără a fi limitat la, text, nume, date, compilaţii, grafice, logo-uri, butoane, icoane, imagini, tehnici, modele, fişiere video şi audio, programe de calculator, precum şi conținutul cursurilor LIVE sunt proprietatea noastră sau a respectivilor titulari de drepturi şi sunt protejate prin lege.

De asemenea, se interzice folosirea ilustraţiilor, logo-urilor, fotografiilor, fişierelor video sau audio sau a oricăror altor elemente separat de forma în care se regăsesc pe Website-ul nostru, inclusiv separat de textul care le însoţeşte. De fiecare dată, calitatea noastră de autori sau proprietari ai acestui conţinut trebuie să fie recunoscută şi specificată expres oricăror terţe părţi care vin în contact cu respectivul conţinut.

Este interzisă descărcarea, copierea, stocarea, imprimarea, transmiterea, distribuirea, publicarea, oferirea spre vânzare, licenţierea, închirierea, sau orice altă operaţiune ce excede scopul pentru care au foste create materialele site-ului qbmath.com.

13. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE 

 

Scopul prezentei secţiuni (denumite în cele ce urmează „Politica de Confidenţialitate”) este de a descrie modalitatea în care colectăm, prelucrăm şi transferăm datele utilizatorilor Website-ului.

Vă rugăm să acordaţi atenţie informaţiilor din prezenta Politica de Confidenţialitate.

În situaţia în care doriţi să obtineţi informaţii suplimentare referitoare la confidenţialitatea datelor circulate prin intermediul Website-ului, ne puteţi contacta prin intermediul adresei electronice menţionate mai jos.

13.1. Colectarea şi prelucrarea datelor

Datele puse la dispoziţie prin intermediul Website-ului şi confidenţialitatea acestora sunt aspecte foarte importante pentru noi. Vom lua măsuri ferme în vederea asigurării securităţii datelor personale prelucrate. Măsurile de securitate vizează protecţia datelor împotriva pierderii, abuzurilor, accesului neautorizat, împotriva dezvăluirii, a diseminării sau transmiterii prin orice alt mod, precum şi împotriva modificării sau distrugerii acestora.

Colectăm următoarele informaţii despre dvs. şi despre folosirea de către dvs. a Website-ului:

13.1.1. Date solicitate în vederea generării contului de utilizator sunt minime, un cont de user cu un email asociat sau contul de Google sau Facebook.

Pentru procesarea plăţilor, următoarele date pot fi colectate şi prelucrate: date asociate cardului bancar (număr, tip), cont bancar. Colectarea şi prelucrarea acestor date va fi făcută direct de către Stripe.

Nu vom solicita şi nu vom prelucra date şi informaţii care exced scopul înregistrării şi care nu sunt considerate necesare în vederea atingerii scopului Website-ului.

13.1.2. Date legate de activitatea de suport

Când utilizatorii contactează echipele noastre de suport prin e-mail sau telefonic, ne rezervăm dreptul de a colecta şi prelucra respectivele conversaţii/corespondenţe, pe care le vom folosi în mod exclusiv în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor de suport.

13.2. Modificarea datelor oferite în vederea creării contului de utilizator

Ne rezervăm dreptul de a modifica, actualiza, suplimenta modalitatea de înregistrare în vederea creării contului de utilizator. Astfel, dacă vom decide asupra implementării unui sistem mai riguros de identificare, maniera de solicitare şi nivelul informaţiilor solicitate în vederea creării conturilor de utilizator vor fi mai riguroase, respectiv mai avansate.

Conturile de utilizator existente la momentul modificării sistemului vor putea fi păstrate, condiţionat de oferirea datelor suplimentare în modalităţile cerute de noi la acel moment.

13.3. Date preluate de pe IntServ precum Google sau Facebook

Utilizatorii vor avea posibilitatea de a transmite informaţii suplimentare către noi prin intermediul serviciilor integrate, precum Facebook sau Google. Prin acceptarea condițiilor din acest document utilizatorul ne acordă permisiunea de a folosi şi stoca acele date cu respectarea prezentei Politici de Confidenţialitate. De asemenea, utilizatorii au posibilitatea de a transfera rezultatele testărilor parcurse prin intermediul Website-ului direct către site-uri de socializare precum Facebook sau Twitter. În acest sens, Website-ul foloseşte următoarele accesorii ale unor aplicaţii software („plugins”):

Facebook-I-Like”, deţinut de Facebook Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, California- 94025, Statele Unite ale Americii. La data prezentei versiuni a acestui document, Facebook Inc. figurează ca înregistrat în lista operatorilor de date care aplică principiile Safe Harbor. Lista poate fi consultată la următorul link: https://safeharbor.export. gov/list.aspx.

Mirunde Eduacation SRL nu poate fi în nici un fel ţinută răspunzătoare pentru activitatea desfăşurată de alte site-uri decât Website-ul.

13.4. Date tehnice referitoare la traficul Website-ului

Folosim programe care, atunci când este vizitată oricare pagină a Website-ului înregistrează în mod automat informaţii cu caracter tehnic ce sunt stocate în mod automat pe server-ul nostru: numele de domeniu, paginile vizitate, durata vizitei, adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, rezoluţia ecranului, furnizorul serviciului de Internet.

Stocarea acestor date ne arată care sunt cele mai importante arii de interes pe Website şi ne ajută să îmbunătăţim Website-ul astfel încât interacţiunea cu acesta să se desfăşoare într-o manieră cât mai accesibilă, clară şi prietenoasă.

Aceste informaţii nu sunt folosite în vederea identificării utilizatorilor.

uri.

13.5. Publicitate de la terţe părţi

Ne rezervăm dreptul de a utiliza agenţii de publicitate terţe pentru a plasa sau a urmări reclame pe alte site-uri.

Aceste site-uri pot avea cookie-uri proprii prin care pot obţine informaţii cu privire la reclamele care au fost încărcate în browserul dumneavoastră sau paginile pe care le vizualizaţi în momentul în care reclama a fost încărcată sau vizualizată.

Nu controlăm şi nu putem fi ţinuţi răspunzători pentru modul în care aceste terţe părţi folosesc informaţiile colectate în acest mod.

13.6. Scopul prelucrării datelor

Vom prelucra datele colectate de la utilizatori în principal în scopul oferirii serviciilor qbmath.com. De asemenea, este posibil să folosim datele furnizate în scopuri statistice şi de cercetare, pentru diversificarea şi îmbunătăţirea qbmath.com.

13.7. Transferul datelor

Acordăm deosebită atenţie protecţiei datelor venind din partea utilizatorilor, motiv pentru care Mirunde Education SRL se angajează să transmită informaţii legate de utilizatorii Website-ului numai în cazurile expres şi limitativ prevăzute mai jos:

a) în situaţii expres prevăzute de lege, atunci când dezvăluirea informaţiilor este cerută de către organele de cercetare, pe bază de mandat. În această situaţie, dezvăluirile se vor putea face fără obţinerea unui acord prealabil din partea utilizatorului contului.

b) în cazul în care suntem supuşi unui proces fuziune, divizare ori alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii.

13.8. Drepturile utilizatorilor cu privire la date

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale (retragerea, anularea sau reevaluarea unei decizii adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal) şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Totodată, utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc sau, în cazul utilizatorilor părinţi, care privesc elevul al cărui părinte/tutore este respectivul utilizator, şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa precizată la punctul 14 de mai jos.

13.9. Link-uri către alte site-uri

Website-ul poate conţine trimiteri către alte site-uri, operate de către alte entităţi sau de către persoane fizice. Prezenta Politică de Confidenţialitate nu poate fi extinsă asupra acestor site-uri iar noi nu putem garanta, controla şi nici răspunde pentru activitatea acestor terţe site-uri.

13.10. Modificări şi actualizări în Politica de Confidenţialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica şi actualiza Politica de Confidenţialitate în orice moment, fără a fi necesară notificarea prealabilă a utilizatorilor. Utilizatorii Website-ului vor putea lua la cunoştinţă de Politica modificată sau actualizată prin accesarea paginii/link-ului aferent „Politicii de Confidenţialitate” ce va indica data ultimei actualizări, alături de o scurtă informare asupra actualizării postate pe Website.

14. CONTACT

Pentru orice neclarităţi, reclamaţii sau sugestii, putem fi contactaţi la adresa electronică office@qbmath.com .

bottom of page